Ojciec Benignus

O. Benignus Jan Sosnowski, założyciel Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości, urodził się 29 września 1916 r. w Białymstoku. Do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów wstąpił w roku 1934. W czasie studiów teologicznych w Lublinie został wraz z innymi kapucynami aresztowany (25 stycznia 1940 r.) i uwięziony na Zamku Lubelskim, a potem wywieziony do obozów koncentracyjnych: Sachsenhausen i Dachau.

Byłoby nieuczciwością nie wspomnieć przy tej okazji bł. brata Fidelisa Chojnackiego (1906-1942), który jako kleryk był bardzo zaangażowany w pracę nad otrzeźwieniem narodu. O. Benignus, pracujący w założonym przez brata Fidelisa Kole Abstynenckim, tu właśnie zdobywał pierwsze profesjonalne (na tamten czas) wiadomości dotyczące „pijaństwa”.

Druga wojna światowa przerwała życie tak wspaniale zapowiadającego się zakonnika. Zginął w Dachau 9 lipca 1942 roku, jako jedyny z kapucyńskich kleryków. Został wyniesiony do chwały ołtarzy w gronie 108 męczenników drugiej wojny światowej przez Ojca Świętego Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.

Jego dewiza: „Życie nasze i praca składa się zasadniczo z okruchów czasu. Kto potrafi wykorzystać każdą chwilę – ową kruszynę czasu – ten wiele potrafi zrobić w każdej dziedzinie” miała być może wpływ na owocność życia o. Benignusa, szczególnie w sferze działań trzeźwościowych.

Ojciec Benignus obóz przeżył i po wyzwoleniu z niewoli dokończył studia w Belgii, tam przyjął święcenia kapłańskie (15 czerwca 1946 r.) i wrócił do kraju. Parokrotnie pełnił obowiązki przełożonego klasztoru, a w latach 1952-1955 i 1958-1961 był prowincjałem prowincji warszawskiej. Przeprowadził wiele rekolekcji i misji ludowych.

Był wychowawcą młodzieży, znawcą i propagatorem śpiewu gregoriańskiego. Kierował III Zakonem Franciszkańskim, odbudował kościół i klasztor w Zakroczymiu. Ojciec Benignus był wybitnym duszpasterzem trzeźwościowym, znanym w kraju i za granicą. Założył Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu; był jego wieloletnim dyrektorem zaangażowanym w formację apostołów trzeźwości.

Był także przyjacielem wspólnot trzeźwiejących alkoholików. Do ostatnich dni zatroskany był o trzeźwą Ojczyznę, której jako kapłan i zakonnik poświęcił całe swoje życie.

Zmarł 9 listopada 1997 r. w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim w wieku 81 lat. Pochowany został w grobowcu zakonnym na zakroczymskim cmentarzu.

Więcej o osobie o. Benignusa w książce: Jan Sosnowski. Ojciec Benignus. Kapucyn (1916-1997), Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, Zakroczym 1998.

Powyższy materiał wraz ze zdjęciami został udostępniony przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.