Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest … chęć 😉 To przede wszystkim.

Spotkania skierowane są do osób, które rozpoznają, że środowisko, w jakim się wychowali było dysfunkcyjne.

W wielu przypadkach oznacza uzależnienie opiekunów od alkoholu lub innych środków / zachowań zmieniających świadomość, ale również stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej lub zaniedbywanie obowiązków opiekuna.

Nie spotykamy się, aby oceniać i sądzić naszych rodziców czy opiekunów.

Spotykamy się, aby odkrywać siebie oraz starać się przebudować swoje życie.

Z warunków formalnych:
– trzeba się zapisać u organizatorów i przesłać zadatek do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości -> jak to zrobić czytaj „Koszty i zapisy”.
– trzeba mieć ukończone 18 lat.
– osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość mogą być uczestnikami spotkań, jeżeli już od jakiegoś czasu są na drodze zdrowienia z uzależnienia i zachowują abstynencję od około roku.