Dofinansowanie

Trochę teorii:

Gmina/Dzielnica Miasta/Miasto prowadzi zadania własne wynikające z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., nr 70 poz. 473 z późn. zm.) (w szczególności art. 41) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., nr 180 poz. 1493 z późn. zm.). Na podstawie ww. ustaw Gminy/Dzielnice Miast/Miasta uchwalają na Sesji Rady Gminy/Dzielnicy Miasta/Miasta programy przeciwdziałania alkoholizmowi. W każdym urzędzie jest powołana jednostka np. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do której trafi wniosek i w zależności od środków w budżecie Gminy/Dzielnicy Miasta/ Miasta wniosek zostanie rozpatrzony.

Nie ma co się obawiać składać wniosek, gdyż podania są okryte z założenia dyskrecją, a urzędnicy tak jak każdy pracujący człowiek po prostu wykonują swoją pracę. Jeżeli jednak nie chcesz składać osobiście podania, pamiętaj, że zawsze możesz je wysłać listem poleconym adresując na odpowiednią komórkę gminną. Odpowiedź, niezależnie od sposobu dostarczenia podania do gminy, otrzymasz drogą pocztową.

Wzór zamówienia miejsc w OAT
jeśli korzystasz ze wsparcia Twojego Urzędu Gminy