Spotkania

Dni Skupienia i Modlitwy DDA / DDD w Zakroczymiu to spotkania skierowane do osób, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym lub w rodzinach w inny sposób dysfunkcyjnych – tak najkrócej możemy scharakteryzować nasze spotkania.

Dla niektórych z nas Dni Skupienia stały się stałą przystanią, do której „zawijamy”, aby zatrzymać się i zastanowić nad tym, gdzie teraz jesteśmy w swoim życiu i co dalej…

Jeśli wiesz, że w Twoim domu był lub nadal jest problem uzależnienia od alkoholu lub inna dysfunkcja rodzinna i jeśli w swoim dorosłym życiu doświadczasz trudności, które w wielu publikacjach są opisane jako „syndrom dorosłego dziecka” to zapewne zadajesz sobie pytanie „I co ja mam z tym zrobić?”.

W ramach naszych spotkań chcemy pokazać trzy kierunki, jakimi możemy podążać starając się zdrowieć ze skutków wychowania w rodzinie dysfunkcyjnej:
– duchowość – a więc pogłębianie naszej relacji z Bogiem.
– grupa samopomocowa – mitingi Wspólnoty 12 Kroków i 12 Tradycji DDA,
– psychologia – w ramach Dni Skupienia krótkie spotkanie ze specjalistą – zachęta, aby nie bać się psychologa 🙂

Nasze Dni Skupienia i Modlitwy to nie tylko punkty programu, to również czas spędzony na rozmowach przy kawie czy herbacie, w pokojach, na korytarzu, na spacerze w ogrodzie lub nad Wisłą.

Starzy bywalcy „zawijają” do portu Zakroczym 🙂 również po to, aby spotkać przyjaciół, poznać nowych 🙂 i usłyszeć, że się zmieniają! Bo się zmieniamy! Zmieniamy się z pomocą Boga i innych ludzi, mimo, że sami tego czasami nie dostrzegamy…

Życzymy i Tobie takich pozytywnych zmian w Twoim życiu, jeśli tego właśnie chcesz. I zapraszamy na spotkanie w Zakroczymiu.

Organizatorami Dni Skupienia są wolontariusze nie zajmujący się problematyką DDA/DDD zawodowo. Koordynujemy przebieg spotkania, ale nie pełnimy roli terapeutów czy doradców. Będąc uczestnikami spotkania, jak każda inna osoba, dzielimy się swoim doświadzeniem, siłą i nadzieją.