Liczba miejsc została wyczerpana

Przepraszamy, liczba miejsc dostępnych w rejestracji automatycznej na listę główną jak i listę rezerwową się wyczerpała, prosimy o cierpliwość.

Istnieje możliwość zwolnienia się miejsca w wyniku rezygnacji uczestnika